Hamar internasjonalt friidrettsanlegg

Den første storturneringen avholdt i pinsehelgen

Et nytt friidrettsanlegg i Hamar kommune, Hamar idrettspark, prosjektert av VSO Consulting, ble formelt tatt i bruk i pinsehelgen 2015 når norske friidrettsfolk sin storturnering ble avholdt. Det nye friidrettsanlegget er komplett med naturgress og fasiliteter for alle typer friidrettsgrener inkludert 8 løpebaner, lengdehopp og alle kastgrener (kule, diskos, slegge og spyd) samt en naturisbane som snart blir ferdig. Anlegget, som oppfyller Internasjonale friidrettsforbundets (IAAF) krav for internasjonale konkurranser, fikk sin ilddåp når Hamarsingene inviterte til Norwegian Grand Prix hvor Norges friidrettsstjerner konkurrerte.

Friidrettsanlegget i Hamar nå anses som et av de beste i Norge. VSO Consulting har omfattende erfaring med prosjektering av friidrettsbaner og har tidligere jobbet med slike prosjekter f.eks., i Hafnarfjörður og Kópavogur kommuner i Island.

Lærerik samarbeid

I tillegg til selve friidrettsanlegget og tilknyttede byggverk har VSO hatt ansvar for prosjektering av adkomst fra nærliggende fylkesvei samt tilhørende parkeringsplasser og infrastruktur. Vilhjálmur Árni Ásgeirsson sivilingeniør hos VSO Consulting ledet prosjektet i Hamar: «Vi startet jobben med dette prosjektet i slutten av 2012 men hovedtyngden av prosjekteringen fant sted i 2013. Byggeprosjektet ble gjennomført 2014 frem til dags dato», sier Vilhjálmur.

Byggeledelsen av prosjektarbeidet var på vegne kommunen som hadde byggeleder fra et lokal ingeniørfirma. Vilhjálmur sier at byggeledelsen har vært meget presis. «Dette var et veldig lærerikt og utviklende samarbeid», sier Vilhjálmur

Han sier at anlegget er bygget i et område som tidligere var dyrket mark tilhørende Tommelstad gård på Hamar. Noen komplekse tekniske problemer matte løses ved prosjekteringen og utbyyggingen av anlegget, f.eks. er frostfritt dybde i dette omradet 2,1 meter med tett bunn. Det var derfor svært viktig a sikre riktige fundamenter og god drenering med avløpssystem. I tillegg måtte høyspenningsmaster i området flytes pga. det nye anlegget.

Det var VSO sin rolle å forberede prosjektet inkludert omfattende behovsanalyse sammen med eieren og de potensielle brukerne av anlegget, samt for- og detaljprosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og regelmessig deltakelse i diversemøter i byggeperioden.

Positive tilbakemeldinger

Vilhjálmur sier at VSO har jobbet med mange prosjekter for Hamar kommune gjennom rammeavtale som firmaet inngikk med kommunen i 2011. Men prosjektene i forbindelse med Børstad vant vi i konkurranser gjennom offentlig anbud. Prosjekteringen ble i hovedsak gjennomført av VSO sitt team på hovedkontoret i Reykjavik i samarbeid med firmaets kontor i Norge og lokale firmaer innen fagfeltene geoteknikk og landmåling. Vilhjálmur sier at anlegget ble testet i helgen før pinsen med en ungdomsturnering, at responsen har vært positiv og at der ser ut for å være generell fornøyelse med anleggets funksjon blant friidretten i Hamar.