Trafikksimulering

VSO har i de siste årene deltatt i mange prosjekter knyttet til bl.a. trafikkteknologi, trafikkplanlegging, trafikkprognoser, kollektivtrafikk m.m.  VSO har også jobbet med en rekke forskningsprosjekter for Vegagerðin (Statens vegvesen i Island) og disse inkluderer et nylig og spesielt interessant prosjekt, innom trafikksimulering, som demonstrerer hvordan bruken av trafikklys kan forbedre trafikkflyten gjennom rundkjøringer.  Det har ikke vært vanlig i Island at bruke trafikklys på en slik måte og har blitt lite testet.  Slike utførelser er i midlertid velkjente i mange andre land, både lys på individuelle baner av rundkjøringen samt rundkjøringer som drives fullt av trafikklys, dvs. på alle baner.  Prosjekt anses som  første tiltak i en slik utvikling på Island.

Videoen over viser trafikksimuleringen for Hlidartorg

Hlidartorg rundkjøring i Hafnarfjordur kommune

Prosjektbeskrivelse

For dette prosjektet ble et reelt eksempel valgt, Hliðartorg rundkjøring i Hafnarfjordur.  Rundkjøringen, som ligger på krysset av gatene Reykjanesbraut, Laekjargata og Hlidarberg, danner ofte i rushtiden store trafikkforsinkelser og lange køer.  I løpet av morgenens rushtid er det relativt lite trafikk på Reykjanesbaut mot sør så trafikken fra Lækjargata er nesten frittflytende inn i rundkjøringen og største delen av disse kjører inn på Reykjanesbraut mot nord (3. avkjørsel fra Lækjargata).  Dette fører til en nesten total blokkering av trafikken fra sørsiden av Reykjanesbraut som kan danne opp til 1,5 km lange køer. Det samme skjer også på Hlidarberg hvor biler som kommer fra den retningen har store vanskeligheter med å komme inn i rundkjøringen dermed sjåførene fristes til å velge en sidegate gjennom Hamraberg boligområde for å komme seg ut på Reykjanesbraut.

Prosjektløsning

Tanken med prosjektet var kort sagt å simulere effekten av trafikklys med kort syklustid ved en av rundkjøringens armer dvs. på Lækjargata.  Målet med dette var å gjøre trafikkstrømmen fra Lækjargata mer begrenset til et bestemt tidsrom og oppnå lik strøm gjennom rundkjøringen i sin helhet.  Simuleringsmodell med rundkjøringen og de relevante gatene ble satt opp og en trafikktelling implementert på stedet for å justere modellen og gi best mulig bilde av situasjonen.

Resultatene av prosjektet indikerer at med slik utførelse av trafikklys kan totale trafikkstrømmen gjennom rundkjøringen forbedres kraftig, strømmen blir balansert, forsinkelser reduseres og køer forkortes.  Forsinkelser ble økt noe i Lækjargata men ble sterkt redusert i Reykjanesbraut sør for rundkjøringen og på den måten ble trafikkforsinkelser som helhet rundt rundkjøringen redusert.

For mer informasjon, ta kontakt med Grétar M. Hreggviðsson