Vestre Svanholmen, Stavanger kommune

Vestre Svanholmen er nybygging av kontor, verksted, lager- og parkeringshus, totalt omkring 30.000 m2. Pga. bløt leire på tomta må alle bygninger fundamenteres på spissbærende pele, med hoveddel rundt ca. 30m. Kjeller er ca. 2m under vannstand. Spuntning er nødvendig pga. av byggegrop og permanent stabilisering av bygninger. Kontor- og parkeringshus er hovedsakelig betongkonstruksjoner, plass-støpt samt prefabrikkerte elementer, mens verkstedbygningen er stålkonstruksjon. Prosjekteringen blir utført i BIM.

VSO er ansvarlig for:

  • RIB prosjektering.
  • RIG prosjektering.

Tidspunkt: 2012-2014.

Oppdragsgiver: Seabroakers AS.