Úlfarsárdalur skole

Barneskole og barnehage i Reykjavik

Bygging av en ny barneskole og barnehage som inkluderer bl.a. svømmehall, idrettshall, ressurssenter og bibliotek, totalt ~7.000 m2. Estimert prosjektkostnad er ~650 mill. NOK.

Prosjektet startede i 2015. Første etappe, barnehage- og skolebygging og ressurssenter, ferdigstilles i august 2016. Annen etappe, svømmehall, idrettshall og ressurssenter ferdigstilles i 2019. Prosjekteringen ble utført i BIM.

VSO var ansvarlig for:

  • Geoteknikk prosjektering.
  • RIB prosjektering.
  • HVAC prosjektering.
  • RIE prosjektering.
  • SHA-plan.

Tidspunkt: 2015-2019.

Oppdragsgiver: Reykjavik kommune.