Dalskóli barneskole og barnehage i Úlfarsárdalur

Bygging av en ny barneskole og barnehage som inkluderer bl.a. svømmehall, idrettshall, ressurssenter og bibliotek, totalt 17.000 m2.  Bygningens design oppfyller krav i forhold til BIM-metodikk og den vil bli BREEAM-sertifisert. Sertifiseringsprosessen i prosjektet tar seg av alle aspekter i BREEAM-sertifisering dvs. ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materials, avfall, forurensing, arealbruk og økologi.

VSO er ansvarlig for:

  • RIB prosjektering.
  • RIG prosjektering.
  • RIV prosjektering.
  • RIE prosjektering.
  • RIVA prosjektering
  • RIBFY prosjektering.
  • BREEAM rådgivning.
  • LCA beregninger.
  • SHA-plan.

Tidspunkt:  2015-2020.

Oppdragsgiver: Reykjavík kommune.