Sundet omsorgsboliger

Prosjektet omfatter nybygg på 7.500m² i 8 etasjer med 48 nye omsorgsboliger. Boligene er oppført med store fellesarealer i tilknytning til boligene. I første etasje er det dagsenter, treningssal, hobbyverksted, dagaktivitet, samt cafe/kantine både for byggets beboere og eksterne gjester.

LARK delen av prosjektet omfatter utarbeidelse av utearealer på alle sider av bygningen. Plassering av områder til lek, trening og sosialt opphold samt plassering av sykkelparkering, renovasjon, vegetasjon og adkomst til bygning og garasjekjeller. Det ble også utarbeidet takhage med varierte virksomheter.

VSO er ansvarlig for:

  • LARK projektering.
  • RIG projektering.

Tidspunkt: 2020-2021.

Oppdragsgiver: Eidsvoll kommune, Noregi.