Snorragata i Siglufjörður, Nord-Island

Prosjektet omfattede prosjektering av riksveg gjennom Siglufjordur kommune.  For- og detaljprosjektering, anbudsmateriale og kostnadsberegninger.

VSO var ansvarlig for

  • For alt av RI prosjektering.

Tidspunkt: 2005-2010

Oppdragsgiver: Reykjavík kommune