Skarhólabraut-Hafravatnsvegur, hovedvei

Prosjektet omfatter prosjektering av renovering og ombygning av en strekning av hovedveien mellom Reykjavik og Mosfellsbær, herunder vurdering av mange alternativer for prinsipp tverrsnitt (2+2, 2+1 m.m.), vurdering av tunnelløsning, to planskilte løsninger for GS veier, støyberegninger m.m.

VSO er ansvarlig for:

  • VVA prosjektering.
  • RIE prosjektering.

Tidspunkt: 2008-2015.

Oppdragsgiver: Islandske Veidirektoratet.