Renseanlegg, Holmestrand kommune

Prosjektet omfatter nytt tilbygg ved Holmestrand renseanlegg med to nye bassenglinjer for biologisk sekundær rensing. Eksisterende bygg tilpasses til nybygget med en del nye funksjoner for nye rensetrinnet samt ombygging for kontorer, møterom og andre støttefunksjoner. Kapasitet for nye renseanlegget er 25 tus pe.

VSO er ansvarlig for:

  • VA prosjektering.
  • RIG prosjektering.
  • RIB prosjektering.
  • RIE prosjektering.

Tidspunkt: 2016-2019.

Oppdragsgiver: Holmestrand kommune.