Nye Landsykehuset i Reykjavik, Laboratoriebygg

Landsykehusets laboratoriebygning i 5 etasjer samt kjeller, totalt ~17.500 m2. Bygningen vil bl.a. omfatte blodbank og blodansamling, obduksjon og rettsmedisinsk patologi samt laboratorier og fasiliteter, for f.eks. histopatologi, biokjemi, hematologi, genetisk og molekylær medisin, immunologi, bakteriologi og virologi etc. Prosjekteringen er utført i BIM.

VSO er ansvarlig for:

  • RIB prosjektering.
  • RIG prosjektering.
  • RIV prosjektering.
  • RIAKu prosjektering.
  • Prosjekteringsledelse av alle fag.

Tidspunkt: 2018-2023.

Oppdragsgiver: Nye Landsykehuset (NLSH, i eie av den Islandske stat).