Motorveien: Víkurvegur-Skarhólabraut

Prosjektet omfatter forst og endelig prosjektering av motorvein på en 3,5 km del mellom Mosfellsbær og Reykjavik, bl.a. dobling av veien, roterende, bro, gangvei og tilhørende nettverk av stier.

VSO er ansvarlig for:

  • Prosjektering av veier, stier og bro.
  • RIB prosjektering.
  • RIE prosjektering.
  • RIAKU prosjektering.
  • Trafikk teknikk.
  • Estimering av prosjektkostnad og anbud prosjektering.

Tidspunkt: 2003-2004.

Oppdragsgiver: Vegagerðin.