Lygna skisenter VA anlegg, Gran kommune

Prosjektet omfatter prosjektering av vann- og spillvannledning og pumpestasjon. Utarbeidelse av komplette anbudsdokumenter, tegninger og beskrivelse.

VSO er ansvarlig for:

  • Prosjektering av VA i prosjektet.

Tidspunkt: 2014.

Oppdragsgiver: Gran kommune.