Leifur Eiriksson internasjonale lufthavnterminal

De siste årene har det vært mye byggearbeid ved Leif Eiríksson lufthavn, bl.a på grunn av det økende antallet passasjerer som passerer gjennom den. Det dreier seg om utvidelser av terminalen, endringer i eksisterende bygg, planspørsmål mv. VSÓ har samarbeidet med terminalen i forberedelse og gjennomføring av disse prosjektene, spesielt med implementeringsrådgivning, planlegging og bistand til prosjektledelse.

Nord terminalen

Leif Eiriksson Lufthavn i Keflavik gikk gjennom om- og utbygning i årene 2003-2008. VSO Consulting var ansvarlig for bl.a. prosjekt- og prosjekteringsledelse, samt overordnet ansvar for byggeledelsen i prosjektet og hadde ansatte på stedet i hele perioden.

Planlegging i prosjektet var særlig komplisert på grunn av at lufthavnen var i full drift i byggefasen. Det betyder at dert var nødvendig at inndele prosjektet i flere faser hvor der skulle tas hensyn til driften, sikkerheten, toll avgrensninger, lufthavnens arbeidere og brukere

Ombygnings- og utbyggingsfase av eksisterende nord terminal. Ombygningen inneholder fornyelse av de eksisterende 22.000 m² og utbygning på 16.500m², i alt 38.300m².

Sør terminalen

I perioden 2012- 2013 varte ombyggingsfase av lufthavnens eksisterende sør terminal. Planlegging i prosjektet var særlig komplisert på grunn av at lufthavnen var i full drift i byggefasen. Dette betyr at det var nødvendig at inndele prosjektet i flere faser hvor der skulle tas hensyn til driften, sikkerheten, toll avgrensninger, lufthavnens arbeidere og brukere