Kringsjå skole i Oslo

Prosjektet omfatter nybygging ved Kringsjå skole som inneholder spesiell avdeling for autister og elever med spesielle læringsbehov samt 4 nye klasserom til ca. 120 elever. Utearealer knytter seg til eksisterende bygningsmasse ved Kringsjå skole. Størrelse (tomt): 0,6 ha.

VSO er ansvarlig for:

  • LARK detaljprosjektering av en lukket skolegård.
  • LARK detaljprosjektering kjørbar adkomst til spesiell avdelingen.
  • Deltagelse i brukermøter.
  • Anbudsmateriale for utførelse.

Tidspunkt: 2015-2016.

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo.