Krikahverfi gangbro, Mosfellsbær

Prosjektet omfatter detaljprosjektering av 60 meter lang gangbro over Vesturlandsvegur hovedvei ved Krikahverfi i Mosfellsbær kommune, samt tilknyttede stier og landskapsutforming.

VSO er ansvarlig for:

  • VEI prosjektering.
  • RIB prosjektering.
  • RIG prosjektering.
  • RIE  prosjektering.
  • LARK prosjektering.

Tidspunkt: 2010-2012.

Oppdragsgiver: Veidirektoratet.