Finsalsentret, 6 nye sykerom

Prosjektet omfatter forprosjektering av 450 m2 tilbygg med 6 nye sykehjemsplasser for demente, samt tilhørende felles- og støttefunksjoner.

VSO er ansvarlig for:

  • Prosjekteringsledelse .
  • LARK prosjektering.
  • RIE prosjektering.
  • RIV prosjektering.
  • RIB prosjektering.
  • RIG prosjektering.
  • LCC beregninger.

Lota er ansvarlig RIBr.

Tidspunkt: 2017-2018.

Oppdragsgiver: Hamar kommune.