Brákarhlíð, DAB sykehjem i Borgarnes, Vest-Island

Pleiehjem i Borgarnes, Vest-Island.

Nybygging og endringer av eldre bygginger for i alt 52 beboere. Bygningene skal brukes som pleie- og sykehjem og er sammenbygget med helseklinikk og boliger for raske eldre mennesker. Nybygging 3.000 m² og endringer av eldre bygginger 2.300 m2.

I bygningene er utover beboerrom en flerbrukssal, kjøkken for matlagning, kantine samt diverse servicerom. De faglige utfordringer bestod særdeles i at få integrert moderne teknologi i eldre renoverte bygninger samt at få integrert alle funksjoner i komplekset

VSO var ansvarlig for:

  • RIB prosjektering.
  • RIV prosjektering.
  • RIE prosjektering.

Tidspunkt: 2007-2011.

Oppdragsgiver: Borgarbyggð.