Børstad idrettsanlegg

Børstad idrettsanlegg, adkomst, parkering og kryss med Furnesvegen fylkesveg

Prosjektet omfatter detaljprosjektering av ny adkomstvei til Børstad idrettsanlegg inkludert ny kryss med Furnesvegen (fylkesveg), stort parkeringsanlegg, markdrenering og drenering inkl. hovedledning for overvann m.m.

VSO er ansvarlig for:

  • VVA prosjektering.
  • RIG prosjektering.
  • RIE prosjektering.
  • LARK prosjektering.

Tidspunkt: 2011-2014.

Oppdragsgiver: Hamar kommune.