Børstad idrettsanlegg – adkomst, parkering og kryss med Furnesvegen fylkesveg

Prosjektet omfattede detaljprosjektering av ny adkomstvei til Børstad idrettsanlegg inkludert ny kryss med Furnesvegen (fylkesveg), stort parkeringsanlegg, markdrenering og drenering inkl. hovedledning for overvann m.m.

VSO var ansvarlig for:

  • For prosjekteringa av VVA, RIG, RIE og LARK i prosjektet.

Tidspunkt: 2011-2014.

Oppdragsgiver: Hamar kommune