Hamar internasjonalt friidrettsanlegg på Børstad

Nytt friidrettsanlegg i Hamar kommune komplett med naturgress og fasiliteter for alle typer friidrettsgrener inkl. 8 løpebaner, lengdehopp, alle kastgrener og en naturisbane. Anlegget oppfyller internasjonale friidrettsforbundets krav for internasjonale konkurranser og anses som et av de beste i Norge. Prosjektet omfatter også endring av adkomstvei inkludert nytt kryss ved fylkesveg, stort parkeringsanlegg, drenering og hovedledning for overvann.

VSO er ansvarlig for detaljprosjektering av hele friidrettsområdet inkludert:

  • RIG prosjektering.
  • RIB prosjektering.
  • VA prosjektering.
  • RIE prosjektering.
  • LARK prosjektering.
  • Materialevalg, kledninger osv.

Tidspunkt: 2012-2015.

Oppdragsgiver: Hamar kommune.