Borgartún fornyelse fra Snorrabraut til Sóltún

Prosjektet omfatter endringer i Borgartún fra Snorrabraut til rundkjøringen ved Sóltún. Fortauene skal fornyes, det skal bygges sykkelvei, innsnevring skal gjøres ved Snorrabraut og belysningen skal fornyes. Prosjektet innebærer også omfattende arbeid med legging av en 132kv høyspentkabel samt kloakkrør.

Prosjektet er spesielt utfordrende, i trange lokaler og krevde spesielt høy tilstedeværelse samt løsning av ulike tekniske utfordringer.

VSO er ansvarlig for:

  • Byggeledelse.
  • Bistand til designere for oppløsning av prosjekter i byggeperioden

Tidspunkt: 2013-2015.

Oppdragsgiver:  Reykjavik kommune og Reykjavik Energy.