Ásgarður kunstgressbaner i Garðabær kommune

I Ásgarður idrettsområde i Gardabær kommune finnes i dag en hoved-fotballbane i full størrelse og seks treningsbaner i forskjellige størrelser, alle utformet med kunstgress, snøsmeltingssystemer og flombelysning. VSO har fra begynnelsen vært involvert i prosjektering, planlegging og byggeledelse ved oppbygging, renovering og utvikling av området, dvs:

 • • 2023: Renovering av flombelysning på hoved fotballbane.
  VSO tjenester: Prosjektledelse, prosjektering, kostnadsanalyse og anbudsdokumenter.
 • 2018: Renovering av kunstgress på hoved-fotballbanen
  VSO tjenester: Prosjektledelse, prosjektering, kostnadsanalyse og anbudsdokumenter..
 • 2016: Renovering av kunstgress på treningsbane og utvidelse til full størrelse (8.064 m2) med nytt fjæringslag samt renovering av kunstgress på to mindre treningsbaner.
  VSO tjenester: Prosjektledelse, prosjektering, kostnadsanalyse og anbudsdokumenter.
 • 2015: Fremtidige utviklingsmuligheter av idrettsområdet.
  VSO tjenester: Skisseprosjekt.
 • 2012-2013: Renovering av hoved-fotballbanen (8.200 m2) med nytt kunstgress, fjæringslag og snøsmeltingssystem.
  VSO tjenester: Prosjektering og byggeledelse
 • 2012: Ny treningsbane (7.800 m2) hvor eldre kunstgress fra hoved-fotballbanen ble flyttet til ny bane ved siden av.
  VSO tjenester: Prosjektering og byggeledelse
 • 2011-2012: Fotballbane på halv størrelse, renovering av kunstgress.
  VSO tjenester: Prosjektering og byggeledelse.
 • 2004: Ny fotballbane på full størrelse (8.200 m2), annen på halv størrelse (3.200 m2) samt to mindre baner (600 m2 hver)
  VSO tjenester: Samtlige ingeniørtjenester dvs. planlegging, prosjektering, byggeledelse.

 

Oppdragsgiver: Garðabær kommune.