IR idrettsklubb, nytt fridrettsområde

Ny friidrettsbane med tartankledninger, snøsmeltingssystemer, flombelysning og speakerbua.

VSO er ansvarlig for for- og detaljprosjektering av friidrettsområdet og utforming av omgivelser inkludert:

  • RIG prosjektering.
  • RIB prosjektering.
  • RIV prosjektering.
  • RIE prosjektering og belysning.
  • VA prosjektering.
  • LARK prosjektering.
  • Valg av utstyr, material og kledninger.

Tidspunkt: 2015-2017.

Oppdragsgiver: Reykjavik kommune.