Ólafur Hermannsson

Ólafur Hermannsson

Prosjektstyring

Tel: +354 585 9126
Mobil: +354 660 9926
E-post: olafur@vso.no

Husbygging M.Sc. 1999

Byggingeniør  B.Sc.
Reykjavík Universitet 1987