Kristján Ingi Gunnlaugsson

Kristján Ingi Gunnlaugsson

Infrastruktur

Tel: 585 9185
E-post: kristjani@vso.no

Sivilingeniør B.Sc.
Reykjavík Universitet 2011