Kristinn Alexandersson

Kristinn Alexandersson

Prosjektstyring

Tel: +354 585 9127
Mobil: +354 660 9927
E-post: kiddia@vso.no

Bygningsingeniør B.Sc.
Reykjavík Universitet 1991