Jóhann Hlíðar Hannesson

Jóhann Hlíðar Hannesson

Konstruksjoner

Tel: 585 9177
E-post: johannh@vso.no

Student til bygningsingeniør.