Hugrún Hannesdóttir

Hugrún Hannesdóttir

Miljø- og arealplanlegging

Tel: +354 585 9156
E-post: hugrunh@vso.no

Traumeledelse M.Sc.
Bifröst Universitet 2023

Internasjonal markedsføring og ledelse B.Sc.
Handelshøyskolen BI, Oslo 2003