Halldór Gunnar Daðason

Halldór Gunnar Daðason

Konstruksjoner

Tel: +354 585 9213
Mobil: +354 869 9985
E-post: halldor@vso.no

Bygningsingeniør B.Sc.
Reykjavik Universitet2006