Andrés Þór Halldórsson

Andrés Þór Halldórsson

Prosjektstyring
BIM Prosjektleder

Tel: +345-585 9198
Mobil: +354 837 6338
E-post: andres@vso.no

Sivilingeniør M.Sc.
Danmarks Tekniske Univarsitet (DTU) 2012

Bygningsingeniør B.Sc.
VIA University College Horsens 2010