Ny bro over Stóra-Laxá

En ny veibro over Stóra-Laxá, på grensen mellom Hrunamannarheppur og Skeiða- og Gnúpverjarheppur kommuner i Sør-Island, ble offisielt tatt i bruk den13. juli 2023.

Broen er tofelts, stadstøpt, etterspennt bjelkebro, bygget ved siden av en ettfelts eldre bro som blir brukt videre og får en ny rolle som en gang- og ridebro. Sammen med byggingen av selve broen omfatter prosjektet bygging av nye veistrekninger på begge sider av broen, utvidelse av T-kryss ved Skarðsvegur og Auðholtsvegur samt bygging av ridestier.  Total lengde på veistrekningen er over 1000 m og ridestien er ca 300 m.

Noen ulike utfordringer måtte overvinnes i byggingen av broen. En av disse var at i januar 2023, når byggingen av brua var i full gang, ryddet elva seg med stor kraft for i Stóra-Laxá kan dramatiske isflom oppstå i vårløsninger.  Da det ble klart at disse værforholdene var i ferd med å skapes ble det nødvendig å reagere raskt og redde den uferdige broen med å bryte en åpning i den tilstøtende veien og dermed avlede elven til en annen løp.

En annen utfordring var at brodekket, som er 145 meter langt, ble støpt samtidig og i tillegg midt på vinteren, bare noen dager etter at flommen var slutt. Av den grunn ble det bygget en plastkledd overbygg over hele broen slik at 10 graders temperatur kunne opprettholdes på brodekket under betongarbeidet.  Omkring 1.200 kubikkmeter betong ble brukt til brudekket og betongarbeidet varte i 30 timer sammenhengende. Organisering og forberedelse av slikt betongarbeid må gjøres spesielt nøye, bl.a. for det trengs vaktskifter flere ganger i arbeidsperioden som må gå helt problemfritt.  Alt dette gikk imidlertid veldig bra, og nå gjenstår en vellykket bro som vil forbedre transporten i dette området veldig mye.

VSO er ansvarlig for:

• Byggeledelse.
• Prosjektrådgivning.

Tidspunkt: 2021-2023

Oppdragsgiver: Vegagerðin (Islandske Veivesenet).
Entreprenør: Ístak ehf.