Ankerskogen Svømmehall

Oppdraget omfatter forprosjekt for rehabilitering av 50×25 konkuransebasseng. Utskifting av eksisterende påstøp i bunn, fliser i bunn og vegger, fornyelse av vanntilføreselsledninger og luftbobleanlegg under stupetårn.

VSO er ansvarlig for:

  • RIB prosjektering.
  • RIV prosjektering.
  • RIE prosjektering.
  • RIM prosketering.
  • Risikovurdering.
  • SHA plan.
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag .
  • Tilsandsvurdering.

Tidspunkt: 2021.

Oppdragsgiver: Hamar kommune.