Sjøskogen-Kleiverud, ny veiforbindelse

Prosjektet omfattede trafikkteknisk analysering av nåværende tilstand i Kleiverud området i Holmestrand kommune.  Vurdering og forprosjektering av ny veiforbindelse.

VSO var ansvarlig for

  • Vei prosjektering.

Tidspunkt: 2013-2014.

Oppdragsgiver: Holmestrand kommune.