Reynisvatnsás boligområde, Reykjavik

Prosjektet omfatter detaljprosjektering av infrastruktur for nytt boligområde i Reykjavik, herunder vannforsyning (ca.3000 m), kloakk (ca.9000 m), fjernvarme (ca. 5.000 m), snøsmeltingssystemer (14000 m) og gater – inkludert 2 rundkjøringer, 2 underpass, gatelys, tilknyttede stier m.m..

VSO er ansvarlig for:

  • VVA prosjektering.
  • RIB prosjektering.
  • RIE prosjektering.

Tidspunkt: 1. etappe: 2006-2007, 2. etappe: 2012-2015.

Oppdragsgiver: Reykjavík kommune.