Lillehammer videregående skole

På og ombygging på Lillehammer videregående, Norge

Oppgaven omfatter bygging av 2.700 m2 påbygg samt renoveringer av eldre bygginger ~2.000 m2.

VSO er ansvarlig for:

  • RIB  prosjektering.
  • RIG  prosjektering.
  • RIV prosjektering.
  • RIVA prosjektering.
  • RIAKU prosjektering.
  • RIE prosjektering.
  • Lota er ansvarlig RIBr.

Tidspunkt: 2013-2015.

Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune Norge.