Lesja sjukehjem, Lesja kommune 

Prosjektet omfatter tilbygg til eksisterende sykehjem i drift, 14 nye sykehjemsplasser med tilhørende felleskjøkken og stuer samt ombygging/rehabilitering av 10 nye sykehjemsplasser, totalt 4.000 m2. Prosjekteringen ble utført i BIM

VSO var ansvarlig for:

  • RIB prosjektering.
  • RIE prosjektering.
  • LARK prosjektering.

Tidspunkt: 2017 – 2019
Oppdragsgiver: Lesja kommune