Lesja sjukehjem, Lesja kommune

Prosjektet omfatter tilbygg til eksisterende sykehjem i drift, 14 nye sykehjemsplasser med tilhørende felleskjøkken og stuer samt ombygging/rehabilitering av 10 nye sykehjemsplasser, totalt 4.000 m2. Prosjekteringen blir utført i BIM

VSO er ansvarlig for:

  • RIB prosjektering.
  • RIE prosjektering.
  • LARK prosjektering.

Tidspunkt: 2017 – 2019.

Oppdragsgiver: Lesja kommune.