Islandske Landsykehuset i Reykjavik – Behandlingsbygging

Prosjektet omfatter for- og detaljprosjektering av ny sykehusbygging i 6 etasjer, samt bilkjeller i 2 etasjer, totalt ~58.500 m2. Nye byggingen vil huse sykehusets mest teknisk avanserte avdelingene f.eks. akuttmottak, intensivavdeling, PET-scann, forskningsfasiliteter m.m. Prosjekteringen er utført i BIM. Estimert prosjektkostnad er ~2400 mill. NOK.

Prosjektet startede i 2015. Forprosjektering blir ferdig i oktober 2016 og detaljprosjektering er planlagt ferdig i oktober 2018. Byggingen er planlagt ferdigbygget i sommeren 2023.

VSO er ansvarlig for:

  • RIB prosjektering.
  • RIV prosjektering.
  • Prosjektledelse av alle fag.

 

Tidspunkt: 2015-2023.

Oppdragsgiver: Islandske Landsykehuset.