Isavia Keflavik Lufthavn, SLN18

Utvidelse, øst bygning

Prosjektet omfatter prosjektering av elektriske anlegg og belysning~25.000 m² utvidelser til øst av terminalen. Prosjekteringen ble utført i BIM.

VSO er ansvarlig for :

  • RIE
  • ITB
  • Lavspentsystemer

Tidspunkt: 2019-2024

Oppdragsgiver: Isavia