Helstad-Grubhol avløp, Hamar kommune

Prosjektet omfattede detaljprosjektering av selvfald og trykkledninger samt forbindelser til eksisterende nett.

VSO var ansvarlig for:

  • VA prosjektering.

Tidspunkt: 2012-2013.

Oppdragsgiver: Hamar kommune.