Hallar næringsområde, Reykjavik

Prosjektet omfatter detaljprosjektering av infrastruktur for nytt næringsområde i Reykjavik, herunder vannforsyning (ca.1900 m), kloakk (ca. 4500 m), fjernvarme (ca.3.600 m) og gater – inkludert 2 rundkjøringer adkomst til Vesturlandsvegur hovedvei, gatelys, tilknyttede stier m.m.

VSO er ansvarlig for:

  • VVA prosjektering.
  • RIE prosjektering.

Tidspunkt: 1. etappe: 2006-2007, 2. etappe: 2011-2012.

Oppdragsgiver: Reykjavík kommune.