Grafarholt boligområde, Reykjavik

Prosjektet omfatter detaljprosjektering av infrastruktur for nytt boligområde i Reykjavik, herunder VA (~30 km), gater (~15 km), 4 underpass, gatelys og tilknyttede stier (14 km) m.m.

VSO er ansvarlig for:

  • VVA prosjektering.
  • RIB prosjektering.
  • RIE prosjektering.

Tidspunkt: 1999-2003.

Oppdragsgiver: Reykjavík kommune.