Gamle Stabekk skole, Bærum kommune

Utarbeidelse av byggeprogram for rehabilitering av Gamle Stabekk skole. Utarbeidelsen består av beskrivelse, anbudsgrunnlag og kostnadsestimat.
Størrelse: 8400 m²

VSO er ansvarlig for :

  • LARK prosjektering
  • Lagring av andbudsdokumenter

Tidspunkt: 2015.

Oppdragsgiver: Bærum kommune.