Fjölbrautaskólinn Breiðholti, videregående skole

Utvidelse samt endringer i eksisterende skolebygginger.

Utvidelsen står blant annet av flerbrukssal, konferansesal, stort kjøkken (kantine), undervisningsrom og mer. Utvidelsen er 2.000 m2.

VSO er ansvarlig for:

  • Prosjektledelse og byggherrerådgiving.
  • Byggeledelse i utførelsesfasen.

Tidspunkt: 2008-2009.

Oppdragsgiver: Undervisningsministeriet og Reykjavik kommune.