Organisasjon

VSO Consulting er grunnlagt som et privat aksjeselskap (EHF på Island) og alle aksjene eies av 15 personer som er ansatt i virksomheten. VSO har omkring 70 ansatte i seks forskjellige seksjoner, samt på kontor. Hver seksjon har sin seksjonsleder som er ansvarlig for seksjonens drift. Seksjonene har også fagledere som er ansvarlige for det faglige arbeidet og utviklingen i vedkommende seksjon. Illustrasjonen viser foretakets organisasjonskart og inneholder opplysninger om lederne og de viktigste arbeidsområdene for hver seksjon.