Prestrud grunnskóli í Hamar, Noregi

Í verkefninu fólst endurnýjun loftræsikerfa í 450 nemenda grunnskóla í sveitarfélaginu Hamar í Noregi. Verkefnið var unnið á sumarleyfistíma skólans og tímarammi verksins því allþröngur en verkið hafði í för með sér talsvert rask í skólastofum o.fl. rýmum skólans.

Hlutverk VSÓ í verkefninu var:

  • Hönnun loftræstikerfa
  • Framkvæmdaráðgjöf
  • Eftirlit á verktíma

Verktími: 2013

Verkkaupi: Hamar kommune