Hovedveien, Sandnes kommune

Prosjektet omfatter detaljprosjektering av renovering og ombygning av Hovedveien i Sandnes, inkludert prosjektering av to nye underganger, rundkjøring, plankryss, gatelysning, overvann/drenering m.m. Oppdragsgiver Sandnes kommune.

Fosseveien spunt, Halden kommune 2011

Prosjektet omfattede prosjektering av renovering og ombygning av Fosseveien, inkludert , VA ledninger, gatelys m.m. Spunten var utsatt for korrosjon og utbøying, slik at spuntens styrke og forankring var vesentlig forringet og fare for at spunten kunne „kollapse» og veien rase ut.  Spuntens utbøying hadde medført store setninger i Fosseveien samt mindre setninger på tilstøtende bygninger.
Oppdragsgiver Halden kommune.

Børstad idrettsanlegg, adkomst og parkering

Prosjektet omfattede detaljprosjektering av ny adkomstvei til Børstad idrettsanlegg inkludert ny kryss med Furnesvegen (fylkesveg), stort parkeringsanlegg, markdrenering og drenering inkl. hovedledning for overvann m.m. Oppdragsgiver Hamar kommune.

YTTERLIGERE INFORMASJON:

Einar K. Stefánsson
Leder

Direkt: +354 585-9170
Mobil: +354 660-9970

e-post: estef (@) vso.is