Herdís Birna Hjaltalín

Herdís Birna Hjaltalín

Transport og samferdsel

Tel: +354 585 9194
E-post: herdis@vso.no

Bygningsingeniør- og miljøvitenskap B.Sc.
Islands Universitet  2022