Einar Örn Þorvaldsson

Einar Örn Þorvaldsson

Prosjektstyring

Tel: +354 585 9147
E-post: einaro@vso.no

Bygningsingeniør- og miljøvitenskap  B.Sc.
Islands Universitet 2022

Datavitenskap B.Sc.
Islands Universitet 2022