Vanningsveien

Omsorgsboliger i Bærum kommune

Prosjektet omfatter utvidelse og rehabilitering av omsorgsboliger, 4515 m2.

VSO er ansvarlig for:

  • LARK prosjektering.
  • Planlegging og andbudsgrunnlag.

Tidspunkt: 2015.

Oppdragsgiver: Bærum kommune.