Østsiden sykehjem

Nytt sykehjem i Fredrikstad kommune

Østsiden sykehjem er nytt sykehjem med 64 plasser i Fredrikstad kommune. Det nye sykehjemmet er et av tre demenssentra i kommunen og skal ha varierte tilbud til demenssyke – dagtilbud, korttids/avlastningsplasser, differensierte plasser i skjermet enhet og på sikt et demensteam, ~7.350 m2. Alle pasientrom, fellesområder og omgivelser skal ha infrastruktur tilrettelagt for bruk av velferdsteknologi og smarthusfunksjonalitet som finansieres med tilskudd fra Husbanken.

VSO var ansvarlig for:

  • RIB prosjektering.
  • RIB prosjektering.
  • RIBA prosjektering.
  • RIE prosjektering.

Tidspunkt: 2012-2014.

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune.