Nye Brevik oppvekstsenter

Ny barnehage og barneskole i Porsgrunn kommune

Oppgaven omfatter bygging av ny barneskole trinn 1-7 for 200 elever, med utforming slik at det er mulig å utvide skolen dersom det skulle være nødvendig, samt ny 5 avdelings barnehage for 82 barn. Størrelsen på nybygget blir ca. 3.6000 m2.  Oppgaven består også av renoveringer av eksisterende idrettsbygg samt etablering av ny flerbrukshall, total 1.660 m².

VSO er ansvarlig for:

  • RIG prosjektering.
  • RIB prosjektering.
  • RIV prosjektering.
  • RIE prosejktering.
  • RIBfy prosjektering.
  • Prosjektering av adkomstvei.
  • Miljøsanering og rådgivning pga. riving av eldre byggingera.

Tidspunkt: 2012-2016.

Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune, Norge.